Porini Amboseli Camp

Porini Amboseli Camp ligger i Selenkay Conservation Area, et privat viltreservat på mer 60 000 mål som ligger et område på 1,2 mill. mål og som eies av Kisonkostammen til Masaaifolket. Området ligger ved den nordre grensen av Amboseli med utsikt til Kilimanjaro. Dyrelivet er rikt her, faktisk mer variert enn i selve Amboseli. Foruten de vanlige dyrene som elefant, løve, leopard, gepard, giraff og sebra, finnes her også mindre kjente dyr som caracal, afrikansk villkatt, civet, gerenuk, lesser kudu og striped hyena. Den private veien som brukes av campen binder området sammen med Amboseli nasjonalpark slik at det er mulig å kjøre safari i Amboseli såvel som i det private eksklusive området til campen. Selenkay Conservation Area ligger 160 km. fra Nairobi og en tre timers kjøretur på asfaltvei til Mombasa. Amboseli Porini er en intim camp med maksimum 12 gjester. Barn over 8 år er velkomne her.